Az elmúlt év folyamán intézményünknél ellenőrzést folytatott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége, a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya, az ÁNTSZ és az NRSZH.